Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt. Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og bruk av cookies her

SKARPT

SELVSIKKERT

HIGH END

Vi søker alltid dyktige medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre sammen.
Kontakt oss på post@avan.no

Runar Jacobsen


senior advisor

Se Profil

Alex Somby


Senior Solution Architect

Se Profil

Terje Hatt


Senior Project Manager

Se Profil

Alma Thorarensen


Business Coordinator

Se Profil

Ken Sivertsen


Senior Advisor

Se Profil

Mikjel Bjercke


Senior Project Manager/Advisor

Se Profil

Eirik Hamer


Senior Solution Architect

Se Profil

Vegard Floor Søvik


Senior Project Manager

Se Profil

Geir Harald Hansen


Senior Project Manager

Se Profil

Emelie Jansson


Sales Executive

Se Profil

Gunnar Aarnes


Senior Project Manager

Se Profil

Frode Aarhus


Senior Project Manager

Se Profil

RÅDGIVNING

LØSNINGER

RESULTATER

Avan består av erfarne konsulenter med spesialistkompetanse innen IT og virksomhetsledelse. Vi gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi.

Avan er et rendyrket konsulentselskap. Vi leverer ekspertise innen prosjektledelse, prosessledelse, IT arkitektur og teknologiledelse. Vi er kjent for høy ytelse og presise leveranser

Runar Jacobsen

senior advisor


"Tydelig eierskap og endringsledelse er avgjørende for en vellykket innføring av ny teknologi"

 

Runar har et brennende engasjement for at ny teknologi tas i bruk i hele organisasjonen. Mange investerer i felles IT løsninger for sine ansatte, men har store utfordringer med adopsjon og gevinstrealisering. Runar har sin spisskompetanse innen samhandlingsprosjekter og adopsjon i store organisasjoner, og vet hva som må til for å lykkes.

 • AVAN

Alex Somby

Senior Solution Architect


“Jeg liker hvordan små spørsmål kan bli store med Big Data, som … hvor mye mer kaffe selges når det regner?”

 

Noe av det første man legger merke til med Alex er hvor dedikert han er til faget. Hans daglige dypdykk i ny teknologisk utvikling over en rekke emner og trender gjør han til en utmerket sparringspartner. Han er nysgjerrig og god til å lytte, og setter pris på å dele spennende tanker og nye perspektiver. Med et åpent og inviterende sinn vektlegger han kommunikasjon og relasjonsbygging, noe som kommer tydelig frem gjennom hans gode evner til å oversette og tilpasse tung teori til dialog og praktisk bruk.

 • AVAN

Terje Hatt

Senior Project Manager


«ain't no mountain high enough”

 

Terje er representant for det gode team hvor motivasjon og forståelse står sentralt for suksess. Han har solid erfaring som leder og prosjektleder fra store nordiske og internasjonale organisasjoner. Kommunikasjon og involvering er nøkkelfaktorer til fokus, retning og framgang. Terje har presisjon i sine leveranser gjennom å ha strategisk, taktisk og operativt perspektiv samtidig med know-how.

 • AVAN

Alma Thorarensen

Business Coordinator


«Med et klart og åpent sinn finnes det valg i alle situasjoner. Derfor finnes det ikke problemer, bare best mulig løsning hver gang.»

For å sikre at hjulene går smidig rundt i et konsulenthus må kjernen, ledelsen og administrasjonen, være godt forberedt. Dette sikres ved å sette konsulentene først og bygge opp en struktur og prosesser som støtter. Ved å gi konsulentene støtte i hverdagen kan de møte kundens behov på best mulig måte. Smidighet i hverdagen handler også om å spre positivitet og smil til de rundt seg – noe Alma har massevis av.

 • AVAN

Ken Sivertsen

Senior Advisor


«Kommunikasjon, samhandling og dokumentasjon må gjøres attraktivt for kunden.»

 

Ken mener at den tekniske forankringen gir prosjektet et bedre klima, både gjennom detaljerte tekniske løsninger og med tanke på kundedialog. Han har en systematisk tilnærming i sine leveranser. Samtidig har han en sans for kreativitet og form, noe han anser viktig både i kommunikasjon, samhandling og dokumentasjon - slik at det blir attraktivt for kunden. Med over 20 års erfaring fra IT bransjen har han bred erfaring fra teknikken og de siste ti årene har fokuset vært management- og prosjektledelsesroller.

 • AVAN

Mikjel Bjercke

Senior Project Manager/Advisor


«Jo det löser sej, så brukar allt bli, det kommer fixa sej tillslut»

 

Mikjel etterstreber å gjøre teknologi enkelt og forståelig for alle. Han liker å jobbe i samspillet mellom teknologi, organisasjon og mennesker. Han ser forbi "hypen" og baserer sine råd på fakta og erfaring, men tillater seg å bruke magefølelsen. Det er ikke alltid ett nytt IT-system løser dine behov, noen ganger må man også jobbe med bevissthet, modenhet og forståelse hos de som skal benytte systemet.

 • AVAN

Eirik Hamer

Senior Solution Architect


"Jeg liker når man blir satt litt på bar bakke og må finne den beste løsningen."

 

Eiriks første møte med databehandling var da han ble med sin far, en siviløkonom som var tidlig ute med å benytte seg av teknologiske verktøy, på kontoret for å se hvordan de jobbet. Lukten av store mekaniske maskiner som fylte veggene fra gulv til tak og lange remser av hullbånd som lagret digital informasjon gjorde sterkt inntrykk på Eirik. Dette banet vei for et naturlig karrierevalg. Han hadde stått på innsiden av informasjonsbehandlingen. På innsiden av en datamaskin i sin spede begynnelse.

 • AVAN

Vegard Floor Søvik

Senior Project Manager


"Husk lås på postkassa. Du har tross alt passord på mailen."

 

For Vegard er glidningene mellom fysisk og digital sikkerhet essensielle; et komplisert passord er lite verdt om det er spredt for alle vinder, og det kan være lettere å forstå viktigheten og alvoret i digital sikkerhet med eksempler fra den fysiske verden. Med sin bakgrunn i personell sikkerhet og miljø på arbeidsplassen har han en original og godt fundamentert breddekompetanse og forståelse for teknologisk utvikling, samarbeid og trygge prosesser.

 • AVAN

Geir Harald Hansen

Senior Project Manager


"Gå inn i nye situasjoner med et så åpent sinn som mulig"

 

Geir er kjent for å ha lett for å komme i kontakt med folk, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger og oppgaver. Med sin lange erfaring og brede kompetanse har han et trygt og solid utgangspunkt for å vurdere situasjoner, skape ro og en grobunn for samarbeid. Han understreker hvor viktig det er å ikke være forutinntatt, verken med personer eller oppgaver, og mener at man ved å tilnærme seg oppgaven med et åpent sinn og respekt for det eksisterende kan tilstrebe å levere til de forventninger som er satt, og samtidig tilføre kunden noe mer utfra erfaringene som er gjort under prosess og i tidligere oppdrag.

 • AVAN

Emelie Jansson

Sales Executive


"Jeg må tro på det jeg skal selge, og i Avan er jeg i et miljø med både inspirerende, tillitsvekkende og høyst kompetente kolleger og konsulenter."

 

Emelie vektlegger viktigheten av å ha personlige møter med menneskene hun jobber med, og fokuserer på langsiktig relasjonsbygging og god kommunikasjon. Hun fascineres av å være en del av en bransje som er i rask utvikling, men vet samtidig viktigheten av å ha orden og forutsigbarhet i arbeidet når omstendighetene er i konstant forandring. Med sin høye arbeidsmoral, trygge oversikt og positive fremtreden vet hun å tilpasse seg både mennesker og situasjoner. Hun vekker tillit blant sine medarbeidere, og setter seg godt inn i både konsulentenes og kundenes situasjoner og behov.

 • AVAN

Gunnar Aarnes

Senior Project Manager


"Mitt fokus er på eierstyring i prosjekter og levering innen tid, kostnad og omfang for kunden."

 

Gunnar drives av utfordringene som følger av å motivere en gruppe mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål. Han liker seg i prosjektgrupper med forskjellige personligheter og perspektiver som skal trekke i samme retning, inspireres når det er utfordrende, og når det er behov for endring og utvikling. Han tar med seg en lang og bred erfaring fra arbeid som både produktsjef, konsulent og prosjektleder når han går inn i nye prosesser, og balanserer det utmerket med en entusiasme for nye ideer og et stødig fokus mot måloppnåelse.

 • AVAN

Frode Aarhus

Senior Project Manager


«Verdiskapende prosjektledelse»

 

For å kunne gjennomføre prosjekter så effektivt som mulig, samt gi kunden mulighet til å ta ut ønskede gevinster, er det behov for «verktøykasser» med ulike prosjektmetoder, samt bred og allsidig ledererfaring. Frode oppnår gode resultater gjennom å få det beste ut av alle prosjektdeltagere. Gjennom sin lange erfaring har Frode tilegnet seg en variert «verktøykasse» som han benytter til å etablere og drive prosjektet så effektivt som mulig. Han blir ofte hentet inn til prosjekter som krever sterk styring, bred forankring og koordinering, og som krever kundens involvering.

 • AVAN

Atle S Martinsen

Senior Consultant


"Aldri la deg bli stresset. Du kan bare gjøre én ting om gangen."

 

For Atle handler arbeidet i hovedsak om å finne den mest optimale løsningen på hva man har foran seg av oppgaver. Alltid et smil om munnen og med omtanke for kollegaer. Menneskene han arbeider med er nemlig hovedmotivasjonen til Atle, og han vektlegger å snakke med alle, inkludere alle som er med, enten det er i en avdeling eller gruppe slik at ingen faller utenfor. Han er kjent for å kunne ta til seg nye ting raskt, og for å være effektiv til å finne gode løsninger på umiddelbare problemer.

 • AVAN

Frank Gamst

Senior Project Manager


“To dare is to do”

 

Frank har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver for store komplekse prosjekter nasjonalt og internasjonalt. En viktig faktor for at Frank har lykkes er en kombinasjon av trygg ledelse og god forretningsforståelse der det å forstå behov og krav er avgjørende. Evnen til å kommunisere godt og ryddig med partene må til for å lykkes. Og det gjelder å ha mot til å gjennomføre også når prosjektet og aktiviteter er utfordrende og virker umulig.

 • AVAN

Eivind Ebbell Ødegaard

Senior Solution Architect


"Jeg liker å ta noe som ikke fungerer i det hele tatt og skape noe som løser problemet."

 

Eivind har ekstra fokus på menneskene i teamet. Med sin gode forretningsforståelse og evne til å sette seg inn i kundens kjerneverdier og hovedmål sørger han for at prosjektene oppnår de gevinster som er definert som suksessfaktorer for prosjektet. Han har tatt med seg mye lærdom gjennom over 20 års erfaring, blant annet ved oppkjøpsprosjekter hvor det er viktig å ta vare på kjerneverdier og de ansatte.

 • AVAN

Kenneth R Pedersen

Technical advisor


"God kommunikasjon er nøkkelen til at prosjektet lykkes."

 

Det er viktig at forventninger fra kunde og leveranse står i forhold til hverandre, og god kommunikasjon er oppskriften for et godt resultat! Kenneth en unik evne til å sikre god kommunikasjon mellom mennesker i organisasjoner. Han bruker sin brede erfaring og faglige trygghet til at leveransene går smidig og i tråd med kundens ønsker.

 • AVAN

Per Livrud

Senior consultant


"For å innfri kundens behov må man være strukturert og målrettet."

 

Når Per står ovenfor et nytt prosjekt er han opptatt av struktur og detaljer. Han samler all relevant informasjon, danner seg et tydelig bilde av hva som er behovene, og går strukturert og målrettet frem. Han trives under høyt press og liker å kjenne at han må fortløpende utvikle seg for å løse oppgavene han står ovenfor. Han har en tydelig kommunikasjonsform og gjør seg forstått. Han ser på seg selv som en leder med stor breddekompetanse.

 • AVAN

Stefan Haug

Senior Solution Architect


"Teknologi gir spillerom til å hjelpe de som trenger det."

 

Stefan er opptatt av mennesker og om hva man kan gjøre slik at hverdagen blir lettere for både kolleger, kunder og sluttbrukere. Han fremhever at det er mange forskjellige bakgrunner, kompetanser og forutsetninger man har med seg i arbeidslivet, og mener det er viktig å reagere positivt på forskjeller. Være seg kompetansenivå eller annet skal man alltid forsøke å gjøre noe konstruktivt og motiverende fremfor at noen skulle falle utenfor eller blir hengende bak.

 • AVAN

Morten Riseth

Senior Project Manager


"For å kunne levere et vellykket prosjekt må man ha tro på prosjektet"

For Morten er ett ord viktigst i arbeidshverdagen; scope.

Hva er bakgrunnen for prosjektet, og hvor skal man? Hva er det prosjektet skal levere?

Vet prosjekteier hva som skal leveres? Forstår prosjektressursene hva som skal leveres? Omforent forståelse for hva et prosjekt skal levere, altså scope/omfang, er essensielt for prosjektets mulighet for suksess. Dette er også grunnmuren for motiverte prosjektressurser som føler et ansvar for sine oppgaver og som har tro på at de kan levere et vellykket prosjekt.

Med over tjue års erfaring som både teknisk ressurs og som prosjektleder evner han å tidlig se potensielle fallgruver og kan styre prosjektene i riktig retning på et tidlig tidspunkt.

 • AVAN

André Torkildsbyen

Senior Solution Architect


"Se menneskene du jobber med og verdien i den enkelte."

 

André mener det er viktig å få i gang en god dialog med en gang man starter et nytt prosjekt. Når man skal jobbe med nye mennesker må man avdekke de ulike behovene, forventningene og erfaringene for å kunne komme i posisjon til å tolke situasjoner og ivareta en god kommunikasjon. Med spisskompetanse i sikkerhet og mobilitet, og en evne til arbeide med overordnet utviklingsansvar og samtidig gå dypt inn i det tekniske for å lage løsninger, er han ikke fremmed for å dele sine perspektiver og ideer og mener man aldri skal slutte å by på seg selv.

 • AVAN

Bjørn Rasmussen

senior Project Manager


"Sammen for suksess"

De mest spennende, krevende og komplekse utfordringene løses best av kompetente og engasjerte mennesker som arbeider godt sammen. Positivitet avler positivitet, engasjement avler engasjement og suksess avler suksess. Engasjement smitter - Tenk om vi kan lykkes i lag? Bjørns hovedoppgave er å bidra med målrettet engasjement for å nå de målene som er satt. For i en tid hvor det eneste sikre er at det vil blir endringer, er evnen, viljen og engasjement til å tilpasse oss og lære viktige suksessfaktorer hos oss selv og våre organisasjoner.

 • AVAN

Jan-Erik Moberg

SALES Director


"Rett konsulent til rett oppdrag. Når det treffer, oppstår det magi."

 

Når Jan Erik møter på et problem, er hans første, naturlige reaksjon å tenke hvilke muligheter som oppstår. Mulighetsfokuset sitter i ryggmargen og positiviteten smitter over på alle rundt ham. For Jan Erik er det ytterst viktig å ha det godt i arbeidshverdagen, men som han selv understreker, å ha det godt betyr ikke bare å ha det gøy. Det innebærer at man kjenner seg utfordret, at man er i utvikling, og at man merker på tilbakemeldinger fra kunder og kolleger at man er verdifull.

 • AVAN

Thomas Sannes

Senior Project Manager


"Det er viktig å ha overblikk, slik at man til enhver tid kan se helheten av et prosjekt."

 

Når Thomas jobber går han bredt ut for å undersøke hvilke interessenter det er i organisasjonen. Med det mener han hvilke holdninger og erfaringer folk har som er relevante for prosjektet. Han søker for å finne hvor det er motstand og hvilke forventninger som eksisterer, fordi mange av interessentene har mye historikk å bidra med, og all informasjonen hjelper prosjektet med å forstå og tolke hvordan de skal gå frem og gjøre trygge valg av folk til rett oppgave.

 • AVAN

Harald Oldeide

Sales Executive


"Glade kolleger og glade kunder er mine viktigste prioriteringer."

 

For å gjøre jobbhverdagen positiv og motiverende for sine medarbeidere og kunder, vektlegger Harald en realistisk tilnærming til arbeid og ansvar. Det er to kritiske ting han alltid sørger for at er på plass: For det første må en idé eller et tiltak ha potensiale. Hvis man ikke er trygg på at man går inn for å gjøre noe konstruktivt, er det bedre å la være. Det andre er alltid å sørge for at det ikke inngås løfter eller skapes forventninger som man ikke er trygg på at man kan innfri eller levere. Er man til å stole på kan man ha en betydelig positiv påvirkning på de man har rundt seg.

 • AVAN

Fabrizio Acquati

Senior Solution Architect


"Løsningsarkitektur er LEGO for voksne."

 

For å komme frem til en god løsning på et teknisk problem må man ha med seg erfaring, ifølge Fabrizio. Man må ha kjennskap til de forskjellige aspektene og delene: hvilke unike egenskaper de har, hvilke muligheter de gir og hvilke restriksjoner de innebærer. Men før man åpner Legokassa for å utforske mulighetene må man ha arkitektur i bunn. En idé om hvor man skal, hvordan man skal gå frem, og hvilke

problemer man vil løse. Og en slik idé, en slik intuisjon om hvilke potensiale man besitter, kommer utelukkende med erfaring.

 • AVAN

Elizabeth Svensson

Senior Project Manager


"Husk å lytte til alle i teamet ditt."

 

Elizabeth er kjent for å være nøye i sitt arbeid og informerer godt om hva den enkelte skal gjøre av oppgaver. Som prosjektleder vektlegger hun at prosesser skal gjennomføres på rett måte, at man har god informasjonsflyt, og at man holder fokus på hvilke gevinster prosjektet gir kunden. For å sikre at alle i teamet har eierskap til prosessen, vet hun viktigheten av rett fordeling av arbeidsoppgaver til rett person og er tydelig i kommunikasjonen om ansvarsområder.

 • AVAN

Kathrine Vogt-Bunes

Senior Project Manager


"The devil is in the details -men som prosjektleder er kunsten å finne balansen mellom helheten og detaljene!

Det hevdes at Napoleon levde etter sitatet og at Churchill var opptatt av selv de aller miste detaljer. Noen prosjektledere foretrekker oppstarten av prosjekter med mye energi og idemyldring. Kathrine elsker sluttfasen. Hun elsker å se hvordan alle detaljene kommer sammen og danner en fin helhet, og hun elsker å se hvordan kunden høster fruktene av den gode planleggingen av detaljene i oppstarten. Kathrine er nettopp det; en prosjektleder som har overblikket på helheten, men som også forstår og verdsetter verdien detaljene spiller for et vellykket prosjekt.

 • AVAN

John Henriksen

Senior Advisor


“Organisering, forankring og gevinstrealisering”

 

Peter Drucker uttalte en gang at ”det eneste som utvikler seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner”.

Det er John ganske enig i, og med hans genuine interesse for ledelse og organisasjonskultur har han fokus på menneskene som kan skape forandringene. Hans ambisjon og målsetting er alltid en omforent organisasjon når endringer og utvikling er på agendaen. John har hentet mange

erfaringer i sine roller som leder av store endrings- og utviklingsprosesser, samt i sine oppdrag som prosjekt- og interimleder i store organisasjoner.

 • AVAN

Øyvind Bjelland

Senior Project Manager


"Det er viktig å se de store linjene før man går inn i detaljene"

 

Øyvind er kjent som 'problemløseren' i komplekse situasjoner. En stor del av årsaken er hans evne til å

trekke paralleller og unngå blindveier ved å sammenligne tidligere erfaringer, men samtidig være våken og oppmerksom på at alle situasjoner er unike og krever sin spesifikke tilnærming. Han er opptatt av kvalitet og søker alltid etter å levere fra seg den beste informasjonen som kan innhentes. Øyvind vektlegger at kunden har et behov som man er der for å dekke, og jobber for å være en trygg ressurs, en trygg konsulent og et 'trygt kjøp' hvor man får det man blir lovet.

 • AVAN

Tor Lygre Jensen

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Sten Tore Fredriksen

Senior Solution Architect


"Vær tilstede i øyeblikket og ta oppgavene slik de er"

 

Sten Tore ble sendt på programmeringskurs som 8åring og har ikke sett seg tilbake siden. Han higer etter å bli bedre, både teknisk og i kommunikasjon, og vektlegger breddekompetanse og holder seg oppdatert på både psykologi og teknologisk utvikling. Han begynte tidlig å kurse andre og har tilegnet seg gode og lett forståelige kommunikasjonsegenskaper der det er komplekse forhold som skal forklares. Med sitt intuitive og nysgjerrige sinn er han kreativt sterk og god å samarbeide med.

 • AVAN

Bodil Bjanes

Managing Director


"Vi dyrker en kultur hvor konsulentene skal være vinnerne."

 

Men en visjon om å være det beste stedet å være ansatt som konsulent arbeider vi kontinuerlig for å kunne gi konsulentene den ultimate hverdagen. Det er viktig at vi kjenner hverandre godt og at fellesskapet føles som hjemme. For Bodil handler det om å finne rett kommunikasjonsflyt og se enkeltmennesket. Alle skal kjenne tilhørigheten i Avan, og hun dyrker en sosial, åpen og magnetisk kultur som løfter frem de ansatte.

 • AVAN

Snæthor Halldorsson

Senior Project Manager


"Si ifra når du ser at noe er i ferd med å gå galt. Det er aldri feil å be om hjelp for å få nye perspektiver og løsninger."

 

Under en lunsj-samtale i begynnelsen av hans profesjonelle karriere la Snæthor frem noen forslag til forbedringer for bedriften hvor han var ansatt. Han jobbet da i et forsikringsselskap på Island hvor det gikk mye tid til fysisk å legge papir i mapper for å holde orden, og han mente han så rom for å implementere nye og effektive forbedringer med bruk av teknologiske hjelpemidler. Hans nytenkende forslag viste seg å være fødselen til hans første IT-prosjekt og resulterte i konstruktive og fremtidsrettede endringer for hele selskapet.

 • AVAN

Ralf Jørgensen

Senior Project Manager


«Team som er trygge og har det gøy skaper innovasjon og de gode løsningene»

 

Ralf brenner for smidige metoder og i mer enn 10 år har han ledet kryssfunksjonelle team til suksess. For Ralf er det mennesket og vår evne til å lære som er nøkkelen til suksess. Å lytte og forstå er basisen for å skape gode relasjoner og den tryggheten som trengs for å ta ut potensialet i den enkelte og teamet som helhet. Legges det til en god latter begynner oppskriften å bli bra. Ralf trives med å skape selvgående team der tillit og humør er ingrediensene. Da løses oppgavene mest effektivt og vi oppnår forutsigbarhet for kunden.

 • AVAN

Kjetil Næssan

Senior Project Manager


"A plan is nothing - planning is everything!"

 

Kjetil er en person som verdsetter proaktive holdninger og mest mulig forutsigbarhet for alle involverte. Åpenhet, planlegning og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess i mange av hans prosjekter og engasjementer. Kjetil har erfaring fra ledelse og prosjektledelse i lokale og globale organisasjoner. Han har stor gjennomføringsevne og liker å jobbe både strategisk, så vel som operativt der det trengs. Kjetil har stort fokus på å få alle til å dra i samme retning mot et felles mål for å skape leveransene, resultatene og gevinstene man er ute etter

 • AVAN

Anders Lindgren

Senior Architect


«Det er først når du forstår behovet, at du har muligheten til å lage det beste systemet»

 

Styrken til Anders er å forstå helhet, sammenhenger og konsekvenser av de valg som tas i et langsiktig perspektiv. I bunnen ligger en grunnleggende forståelse for hvordan IT-systemer fungerer og samhandler. Han jobber for å sikre at virksomheten får en robust og fleksibel systemportefølje og har fokus på datakvalitet og solide integrasjoner. Han er opptatt av å forstå behovene forretningen har, for på den måten å kunne gi de beste rådene om hvordan IT-løsningene skal bygges. Anders har solid erfaring med systemutvikling, arkitektur og IT-ledelse. Fokus er alltid å skape verdi for virksomheten gjennom bruk av teknologi.

 • AVAN

Finn Sunde

Senior Solution Architect


"Husk å ha det gøy på jobb! Har man det ikke bra klarer man heller ikke å prestere."

 

Finn står aldri opp en dag uten å glede seg til å dra på jobb. Han finner det motiverende at IT-bransjen er i kontinuerlig endring og at de sosiale miljøene alltid er varierte og inspirerende. Med sin brede arbeidserfaring verdsetter han å dyrke miljøene han er en del av og understreker viktigheten av å bli kjent med og involvere seg i de man har rundt seg. For Finn handler det om å være en dyktig allrounder med god breddeforståelse, en som gir av seg selv og løfter de han har rundt seg.

 • AVAN

Rune Netland

Senior Consultant


"Forstå behovet til kunden. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvilke ønsker har de."

 

Rune startet sin fascinasjon for teknikk og data som tiåring. Det begynte med spill og nysgjerrighet, men da maskinen begynte å halte tok han det et steg lenger enn de fleste. Han åpnet opp maskinen og oppdaget at det var et hav av muligheter for å påvirke, endre og forbedre ytelsen på egenhånd. Denne evnen til å dykke ned i problemstillinger, og metodisk undersøke hva som er status og hvordan man skal gå frem for å finne løsninger, har han tatt med seg og utviklet videre gjennom en over 15 år lang karriere.

 • AVAN

Fred Olav Bolsøy

Senior Project Manager


"Ting må være i vater. Jeg liker orden og oversikt."

 

Fred-Olav er meget strukturert og besitter en god egenskap til å balansere detaljfokus med et trygt og stødig overblikk. Han er rask til å sortere tankene og legger fort merke til at noe ikke er som det skal. Denne evnen gjør at han behersker mange og komplekse oppgaver på en gang, men det gjør ham også til en dyktig rådgiver som effektivt assisterer når noen står fast ved et problem, og hjelper de med å løfte blikket og se det store bildet.

 • AVAN

Ole Petter Bakkom

Senior Project Manager


"Sterkt eierskap, god kommunikasjon og evne til å forenkle avanserte oppgaver"

 

Ole Petter tar eierskap, ser helhet i prosesser og er løsningsorientert. Viktig egenskaper er å forenkle avanserte oppgaver,slik at leveransen blir i henhold til målsetting og kundens ønsker. Ole Petter har prosjektledererfaring fra store konserner med komplisert

infrastruktur og avanserte systemer. Med rett team og rett «attitude» er ingenting umulig. Legg på litt god humør og målrettet positiv stå på vilje blir prosjektet en suksess.

 • AVAN

Robert Blomberg

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Katrine MacMahon

Senior advisor


«Get it right, first time "

Med over 20 års erfaring fra ulike bransjer, land og kulturer, vet Katrine hva som trengs for å levere effektive IT tjenester. Katrine ser det store bildet og kan raskt identifisere røde flagg som kan føre til ineffektivitet og dobbeltarbeid. Ved å gjøre forbedringer i prosesser og verdikjeder, kan IT-organisasjoner sikre at de effektivt produserer de strategiske leveransene de ønsker, ved å benytte den rette kombinasjonen av mennesker, prosess og teknologi, og unngå å måtte gjøre arbeidet om igjen.

 • AVAN

Jorunn Hoseth Klund

Business Controller


De beste beslutningene tas når vi har gode styringsdata.

God datakvalitet gir godt utgangspunkt for gode analyser og riktige beslutninger. Jorunn har en analytisk tilnærming til informasjon, og en sunn skepsis til det som ved første øyekast virker riktig.

Hun liker å gå i dybden for å forsikre seg om at utfallene er riktige, og om det finnes flere alternative måter å se en sak på. Jorunn er ansvarsbevisst, har fokus på kvalitet og er opptatt av å bygge

tillit. Hun drives av at selskapet skal fortsette sin sunne økonomiske utvikling.

 • AVAN