Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig opplevelse på nettstedet vårt. Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og bruk av cookies her

SKARPT

SELVSIKKERT

HIGH END

Vi søker alltid dyktige medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre sammen.
Kontakt oss på post@avan.no

Kathrine Vogt-Bunes


Senior Project Manager

Se Profil

Richard Johnsen


Senior Project Manager

Se Profil

Gunnar Aarnes


Senior Project Manager

Se Profil

Henning Enersen


Senior Project Manager

Se Profil

Per Livrud


Senior consultant

Se Profil

Bodil Bjanes


Managing Director

Se Profil

Anita Rørvik


Senior Project Manager

Se Profil

Terje Hatt


Senior Project Manager

Se Profil

Geir Harald Hansen


Senior Project Manager

Se Profil

Fred Olav Bolsøy


Senior Project Manager

Se Profil

Thomas Sannes


Senior Project Manager

Se Profil

Eirik Hamer


Senior Solution Architect

Se Profil

RÅDGIVNING

LØSNINGER

RESULTATER

Avan består av erfarne konsulenter med spesialistkompetanse innen IT og virksomhetsledelse. Vi gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi.

Avan er et rendyrket konsulentselskap. Vi leverer ekspertise innen prosjektledelse, prosessledelse, IT arkitektur og teknologiledelse. Vi er kjent for høy ytelse og presise leveranser

Jan Erik Moberg

Salgsdirektør
Telefon: 977 07 994
jan-erik.moberg@avan.no
post@avan.no

Bodil Bjanes

Administrerende direktør
Telefon: 926 09 677
bodil.bjanes@avan.no
post@avan.no

Kathrine Vogt-Bunes

Senior Project Manager


"The devil is in the details -men som prosjektleder er kunsten å finne balansen mellom helheten og detaljene!

Det hevdes at Napoleon levde etter sitatet og at Churchill var opptatt av selv de aller miste detaljer. Noen prosjektledere foretrekker oppstarten av prosjekter med mye energi og idemyldring. Kathrine elsker sluttfasen. Hun elsker å se hvordan alle detaljene kommer sammen og danner en fin helhet, og hun elsker å se hvordan kunden høster fruktene av den gode planleggingen av detaljene i oppstarten. Kathrine er nettopp det; en prosjektleder som har overblikket på helheten, men som også forstår og verdsetter verdien detaljene spiller for et vellykket prosjekt.

 • AVAN

Richard Johnsen

Senior Project Manager


"Gi komplimenter. Det er viktig at man kjenner seg verdsatt."

 

Hardt arbeid må ofte til for å oppnå resultater, men Richard vet også at effektive og gode arbeidsprosesser i kombinasjon med ansvar, tillit og respekt gjør at man tar det lille skrittet ekstra. Alle prosjekter, uansett hvor godt de er planlagt, er i konstant bevegelse. Det betyr at man konstant må justere og tilpasse seg nye og endrede rammer. For å ha rom for justeringer må man etterstrebe en kultur hvor man kan prøve og feile så lenge man lærer av sine feil. Man må se den enkelte i kontekst av deres behov og rammebetingelser, ha stor takhøyde, godt humør og handlingsrom til både forbedring og effektivisering.

 • AVAN

Gunnar Aarnes

Senior Project Manager


"Mitt fokus er på eierstyring i prosjekter og levering innen tid, kostnad og omfang for kunden."

 

Gunnar drives av utfordringene som følger av å motivere en gruppe mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål. Han liker seg i prosjektgrupper med forskjellige personligheter og perspektiver som skal trekke i samme retning, inspireres når det er utfordrende, og når det er behov for endring og utvikling. Han tar med seg en lang og bred erfaring fra arbeid som både produktsjef, konsulent og prosjektleder når han går inn i nye prosesser, og balanserer det utmerket med en entusiasme for nye ideer og et stødig fokus mot måloppnåelse.

 • AVAN

Henning Enersen

Senior Project Manager


Henning kombinerer praktisk innsikt med teoretisk kunnskap. Han foretrekker å følge spillereglene. Henning er en person som liker å observere og analysere før han aksjonerer. Å lytte tålmodig er en kunst han behersker. Struktur og orden er vanligvis hverdagen, men han mister ikke grepet i kaos. Han tar ansvar og gjør sitt ytterste får å få kundene trygt i mål med det resultatet man er blitt enige om. Henning er en som holder seg oppdatert og orientert innenfor sitt fagfelt, men er heller ikke redd for å det ukjente.

 • AVAN

Per Livrud

Senior consultant


"For å innfri kundens behov må man være strukturert og målrettet."

 

Når Per står ovenfor et nytt prosjekt er han opptatt av struktur og detaljer. Han samler all relevant informasjon, danner seg et tydelig bilde av hva som er behovene, og går strukturert og målrettet frem. Han trives under høyt press og liker å kjenne at han må fortløpende utvikle seg for å løse oppgavene han står ovenfor. Han har en tydelig kommunikasjonsform og gjør seg forstått. Han ser på seg selv som en leder med stor breddekompetanse.

 • AVAN

Bodil Bjanes

Managing Director


"Vi dyrker en kultur hvor konsulentene skal være vinnerne."

 

Men en visjon om å være det beste stedet å være ansatt som konsulent arbeider vi kontinuerlig for å kunne gi konsulentene den ultimate hverdagen. Det er viktig at vi kjenner hverandre godt og at fellesskapet føles som hjemme. For Bodil handler det om å finne rett kommunikasjonsflyt og se enkeltmennesket. Alle skal kjenne tilhørigheten i Avan, og hun dyrker en sosial, åpen og magnetisk kultur som løfter frem de ansatte.

 • AVAN

Anita Rørvik

Senior Project Manager


"Løft blikket og se menneskene rundt deg. Man kan like effektivt nå de samme målene med mykere metoder."

 

Anita setter stor pris på å reise for å kunne være ute hos kunder og leverandører. Hun er opptatt av menneskene som er involverte i arbeidet og foretrekker et personlig møte fremfor mail-utveksling der det lar seg gjøre. Hun understreker at et sterkt engasjement og kjennskap til menneskene man har rundt seg er noe av det viktigste man kan gjøre i jobb. Det ligger 15 års erfaring som prosjektleder bak denne erkjennelsen og hun har blitt kjent som en fleksibel, positiv og tilpasningsdyktig konsulent som er trygg og populær blant våre kunder.

 • AVAN

Terje Hatt

Senior Project Manager


«ain't no mountain high enough”

 

Terje er representant for det gode team hvor motivasjon og forståelse står sentralt for suksess. Han har solid erfaring som leder og prosjektleder fra store nordiske og internasjonale organisasjoner. Kommunikasjon og involvering er nøkkelfaktorer til fokus, retning og framgang. Terje har presisjon i sine leveranser gjennom å ha strategisk, taktisk og operativt perspektiv samtidig med know-how.

 • AVAN

Geir Harald Hansen

Senior Project Manager


"Gå inn i nye situasjoner med et så åpent sinn som mulig"

 

Geir er kjent for å ha lett for å komme i kontakt med folk, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger og oppgaver. Med sin lange erfaring og brede kompetanse har han et trygt og solid utgangspunkt for å vurdere situasjoner, skape ro og en grobunn for samarbeid. Han understreker hvor viktig det er å ikke være forutinntatt, verken med personer eller oppgaver, og mener at man ved å tilnærme seg oppgaven med et åpent sinn og respekt for det eksisterende kan tilstrebe å levere til de forventninger som er satt, og samtidig tilføre kunden noe mer utfra erfaringene som er gjort under prosess og i tidligere oppdrag.

 • AVAN

Fred Olav Bolsøy

Senior Project Manager


"Ting må være i vater. Jeg liker orden og oversikt."

 

Fred-Olav er meget strukturert og besitter en god egenskap til å balansere detaljfokus med et trygt og stødig overblikk. Han er rask til å sortere tankene og legger fort merke til at noe ikke er som det skal. Denne evnen gjør at han behersker mange og komplekse oppgaver på en gang, men det gjør ham også til en dyktig rådgiver som effektivt assisterer når noen står fast ved et problem, og hjelper de med å løfte blikket og se det store bildet.

 • AVAN

Thomas Sannes

Senior Project Manager


"Det er viktig å ha overblikk, slik at man til enhver tid kan se helheten av et prosjekt."

 

Når Thomas jobber går han bredt ut for å undersøke hvilke interessenter det er i organisasjonen. Med det mener han hvilke holdninger og erfaringer folk har som er relevante for prosjektet. Han søker for å finne hvor det er motstand og hvilke forventninger som eksisterer, fordi mange av interessentene har mye historikk å bidra med, og all informasjonen hjelper prosjektet med å forstå og tolke hvordan de skal gå frem og gjøre trygge valg av folk til rett oppgave.

 • AVAN

Eirik Hamer

Senior Solution Architect


"Jeg liker når man blir satt litt på bar bakke og må finne den beste løsningen."

 

Eiriks første møte med databehandling var da han ble med sin far, en siviløkonom som var tidlig ute med å benytte seg av teknologiske verktøy, på kontoret for å se hvordan de jobbet. Lukten av store mekaniske maskiner som fylte veggene fra gulv til tak og lange remser av hullbånd som lagret digital informasjon gjorde sterkt inntrykk på Eirik. Dette banet vei for et naturlig karrierevalg. Han hadde stått på innsiden av informasjonsbehandlingen. På innsiden av en datamaskin i sin spede begynnelse.

 • AVAN

Marius Iversen

Senior Project Manager


"Jeg liker å se progresjon over tid. Det er teknisk terping. Jeg er en fyr som elsker å drille på én ting i timevis."

 

Marius har et sterkt øye for detaljer og en nøyaktighet som smitter over på de han jobber med. Man kan prøve og feile, men man skal være trygg og presis i prosess og levering. Han er en målbevisst og engasjert prosjektleder som balanserer stort ansvar med gode kommunikasjonsegenskaper. Hans pragmatiske tilnærming til utfordringer kombinert med diplomatiske evner i ulike situasjoner gir ham økt tillit under komplekse forhold, og med et tydelig mål bilde som innrammer prosessen samler han teamet til å jobbe sammen om ønsket resultat.

 • AVAN

Simon Wallin

Senior Project Manager


"Det viktigste i arbeid er å være åpen og refleksiv ovenfor nye situasjoner."

 

For Simon blir teknologien aldri bedre enn menneskene som håndterer den. Vi søker garantier og trygghet, vi vil ikke feile, og da er det lett å lene seg tilbake på minner om hvordan man løste ting før. Men om man låses til hvordan ting har blitt gjort tidligere så blir det vanskeligere å se nye situasjoner for hva de er nå. Simon mener man må forsøke å være åpen i øyeblikket ovenfor nye meninger, perspektiver og problemstillinger slik at man i fellesskap posisjonerer seg for å finne den optimale løsningen.

 • AVAN

Glenn Brandal

Senior Consultant


"Å vekke nysgjerrighet er viktig når man skal hjelpe mennesker."

 

Glenns oppvekst var preget av en ungdomstid hvor det handlet om å bygge den beste PC-en, og han ble raskt den som alle kom til for hjelp. Han har erfart at det er mange som finner elektronikk og teknologi skremmende, men han vet av erfaring hvor langt man kan komme med litt nysgjerrighet og godt samarbeid. Gjennom sin kunnskap om å veilede andre har han tilegnet seg et teknisk språk som er lett å forstå, og han er dyktig til å rette seg etter kunden for bruk av relevante referanser og forklaringer.

 • AVAN

Harald Oldeide

Sales Executive


"Glade kolleger og glade kunder er mine viktigste prioriteringer."

 

For å gjøre jobbhverdagen positiv og motiverende for sine medarbeidere og kunder, vektlegger Harald en realistisk tilnærming til arbeid og ansvar. Det er to kritiske ting han alltid sørger for at er på plass: For det første må en idé eller et tiltak ha potensiale. Hvis man ikke er trygg på at man går inn for å gjøre noe konstruktivt, er det bedre å la være. Det andre er alltid å sørge for at det ikke inngås løfter eller skapes forventninger som man ikke er trygg på at man kan innfri eller levere. Er man til å stole på kan man ha en betydelig positiv påvirkning på de man har rundt seg.

 • AVAN

André Torkildsbyen

Senior Solution Architect


"Se menneskene du jobber med og verdien i den enkelte."

 

André mener det er viktig å få i gang en god dialog med en gang man starter et nytt prosjekt. Når man skal jobbe med nye mennesker må man avdekke de ulike behovene, forventningene og erfaringene for å kunne komme i posisjon til å tolke situasjoner og ivareta en god kommunikasjon. Med spisskompetanse i sikkerhet og mobilitet, og en evne til arbeide med overordnet utviklingsansvar og samtidig gå dypt inn i det tekniske for å lage løsninger, er han ikke fremmed for å dele sine perspektiver og ideer og mener man aldri skal slutte å by på seg selv.

 • AVAN

Tor Lygre Jensen

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Paul Svenning

Senior Advisor


"Sikkerhet krever ekstrem tålmodighet."

 

Sikkerhet er en av grunnsteinene i IT, ifølge Paul. Man må finne risikomomentene for å løse hvordan man best kan beskytte seg, og for å få oversikt må man hente ut informasjon fra alle hold. Men det er ikke alltid like lett å få tilgang på kritisk informasjon. Det hender man møter motstand, og da må man ha tålmodighet, trekke pusten og skape tillit. Nøkkelen er å ha ro for å kunne sile ut relevant informasjon under press og i stressede situasjoner.

 • AVAN

Katrine MacMahon

Senior advisor


«Get it right, first time "

Med over 20 års erfaring fra ulike bransjer, land og kulturer, vet Katrine hva som trengs for å levere effektive IT tjenester. Katrine ser det store bildet og kan raskt identifisere røde flagg som kan føre til ineffektivitet og dobbeltarbeid. Ved å gjøre forbedringer i prosesser og verdikjeder, kan IT-organisasjoner sikre at de effektivt produserer de strategiske leveransene de ønsker, ved å benytte den rette kombinasjonen av mennesker, prosess og teknologi, og unngå å måtte gjøre arbeidet om igjen.

 • AVAN

Vegar Norum

Senior Solution Architect


"Man må tørre å handle for å komme videre."

 

Vegard besitter en sterk teknisk forståelse og breddekompetanse, og har en evne til å se helheten og sammensetningen mellom forskjellige teknologier. For ham er det fem ting det er viktig å huske på i arbeidslivet: Ingenting er umulig, det er lov å feile, ikke gi opp, husk at det alltid finnes en løsning, si klart i fra når noe ikke stemmer, og ha et positivt syn på endringer.

 • AVAN

Fabrizio Acquati

Senior Solution Architect


"Løsningsarkitektur er LEGO for voksne."

 

For å komme frem til en god løsning på et teknisk problem må man ha med seg erfaring, ifølge Fabrizio. Man må ha kjennskap til de forskjellige aspektene og delene: hvilke unike egenskaper de har, hvilke muligheter de gir og hvilke restriksjoner de innebærer. Men før man åpner Legokassa for å utforske mulighetene må man ha arkitektur i bunn. En idé om hvor man skal, hvordan man skal gå frem, og hvilke

problemer man vil løse. Og en slik idé, en slik intuisjon om hvilke potensiale man besitter, kommer utelukkende med erfaring.

 • AVAN

Vegard Floor Søvik

Senior Project Manager


"Husk lås på postkassa. Du har tross alt passord på mailen."

 

For Vegard er glidningene mellom fysisk og digital sikkerhet essensielle; et komplisert passord er lite verdt om det er spredt for alle vinder, og det kan være lettere å forstå viktigheten og alvoret i digital sikkerhet med eksempler fra den fysiske verden. Med sin bakgrunn i personell sikkerhet og miljø på arbeidsplassen har han en original og godt fundamentert breddekompetanse og forståelse for teknologisk utvikling, samarbeid og trygge prosesser.

 • AVAN

Robert Blomberg

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Sten Tore Fredriksen

Senior Solution Architect


"Vær tilstede i øyeblikket og ta oppgavene slik de er"

 

Sten Tore ble sendt på programmeringskurs som 8åring og har ikke sett seg tilbake siden. Han higer etter å bli bedre, både teknisk og i kommunikasjon, og vektlegger breddekompetanse og holder seg oppdatert på både psykologi og teknologisk utvikling. Han begynte tidlig å kurse andre og har tilegnet seg gode og lett forståelige kommunikasjonsegenskaper der det er komplekse forhold som skal forklares. Med sitt intuitive og nysgjerrige sinn er han kreativt sterk og god å samarbeide med.

 • AVAN

Ken Sivertsen

Senior Advisor


«Kommunikasjon, samhandling og dokumentasjon må gjøres attraktivt for kunden.»

 

Ken mener at den tekniske forankringen gir prosjektet et bedre klima, både gjennom detaljerte tekniske løsninger og med tanke på kundedialog. Han har en systematisk tilnærming i sine leveranser. Samtidig har han en sans for kreativitet og form, noe han anser viktig både i kommunikasjon, samhandling og dokumentasjon - slik at det blir attraktivt for kunden. Med over 20 års erfaring fra IT bransjen har han bred erfaring fra teknikken og de siste ti årene har fokuset vært management- og prosjektledelsesroller.

 • AVAN

Frode Aarhus

Senior Project Manager


«Verdiskapende prosjektledelse»

 

For å kunne gjennomføre prosjekter så effektivt som mulig, samt gi kunden mulighet til å ta ut ønskede gevinster, er det behov for «verktøykasser» med ulike prosjektmetoder, samt bred og allsidig ledererfaring. Frode oppnår gode resultater gjennom å få det beste ut av alle prosjektdeltagere. Gjennom sin lange erfaring har Frode tilegnet seg en variert «verktøykasse» som han benytter til å etablere og drive prosjektet så effektivt som mulig. Han blir ofte hentet inn til prosjekter som krever sterk styring, bred forankring og koordinering, og som krever kundens involvering.

 • AVAN

Atle S Martinsen

Senior Consultant


"Aldri la deg bli stresset. Du kan bare gjøre én ting om gangen."

 

For Atle handler arbeidet i hovedsak om å finne den mest optimale løsningen på hva man har foran seg av oppgaver. Alltid et smil om munnen og med omtanke for kollegaer. Menneskene han arbeider med er nemlig hovedmotivasjonen til Atle, og han vektlegger å snakke med alle, inkludere alle som er med, enten det er i en avdeling eller gruppe slik at ingen faller utenfor. Han er kjent for å kunne ta til seg nye ting raskt, og for å være effektiv til å finne gode løsninger på umiddelbare problemer.

 • AVAN

Stefan Haug

Senior Solution Architect


"Teknologi gir spillerom til å hjelpe de som trenger det."

 

Stefan er opptatt av mennesker og om hva man kan gjøre slik at hverdagen blir lettere for både kolleger, kunder og sluttbrukere. Han fremhever at det er mange forskjellige bakgrunner, kompetanser og forutsetninger man har med seg i arbeidslivet, og mener det er viktig å reagere positivt på forskjeller. Være seg kompetansenivå eller annet skal man alltid forsøke å gjøre noe konstruktivt og motiverende fremfor at noen skulle falle utenfor eller blir hengende bak.

 • AVAN

Aksel Løvik

Senior Project Manager


«Alt starter med et godt business case.»

 

Som prosjektleder tilfører Aksel et tydelig driv og positiv energi i prosjektet. Han er opptatt av menneskene i teamet og hvordan den enkelte motiveres til å levere gode resultater. Med riktig kommunikasjon og god styring har han ledet flere store program mot strategiske mål for kunder. Men styring og driv hjelper lite uten en tydelig plan som viser veien og målet. Så alt starter med et godt business case.

 • AVAN

Øyvind Bjelland

Senior Project Manager


"Det er viktig å se de store linjene før man går inn i detaljene"

 

Øyvind er kjent som 'problemløseren' i komplekse situasjoner. En stor del av årsaken er hans evne til å

trekke paralleller og unngå blindveier ved å sammenligne tidligere erfaringer, men samtidig være våken og oppmerksom på at alle situasjoner er unike og krever sin spesifikke tilnærming. Han er opptatt av kvalitet og søker alltid etter å levere fra seg den beste informasjonen som kan innhentes. Øyvind vektlegger at kunden har et behov som man er der for å dekke, og jobber for å være en trygg ressurs, en trygg konsulent og et 'trygt kjøp' hvor man får det man blir lovet.

 • AVAN

Elizabeth Svensson

Senior Project Manager


"Husk å lytte til alle i teamet ditt."

 

Elizabeth er kjent for å være nøye i sitt arbeid og informerer godt om hva den enkelte skal gjøre av oppgaver. Som prosjektleder vektlegger hun at prosesser skal gjennomføres på rett måte, at man har god informasjonsflyt, og at man holder fokus på hvilke gevinster prosjektet gir kunden. For å sikre at alle i teamet har eierskap til prosessen, vet hun viktigheten av rett fordeling av arbeidsoppgaver til rett person og er tydelig i kommunikasjonen om ansvarsområder.

 • AVAN

Alex Somby

Senior Solution Architect


“Jeg liker hvordan små spørsmål kan bli store med Big Data, som … hvor mye mer kaffe selges når det regner?”

 

Noe av det første man legger merke til med Alex er hvor dedikert han er til faget. Hans daglige dypdykk i ny teknologisk utvikling over en rekke emner og trender gjør han til en utmerket sparringspartner. Han er nysgjerrig og god til å lytte, og setter pris på å dele spennende tanker og nye perspektiver. Med et åpent og inviterende sinn vektlegger han kommunikasjon og relasjonsbygging, noe som kommer tydelig frem gjennom hans gode evner til å oversette og tilpasse tung teori til dialog og praktisk bruk.

 • AVAN

Emelie Jansson

Sales Executive


"Jeg må tro på det jeg skal selge, og i Avan er jeg i et miljø med både inspirerende, tillitsvekkende og høyst kompetente kolleger og konsulenter."

 

Emelie vektlegger viktigheten av å ha personlige møter med menneskene hun jobber med, og fokuserer på langsiktig relasjonsbygging og god kommunikasjon. Hun fascineres av å være en del av en bransje som er i rask utvikling, men vet samtidig viktigheten av å ha orden og forutsigbarhet i arbeidet når omstendighetene er i konstant forandring. Med sin høye arbeidsmoral, trygge oversikt og positive fremtreden vet hun å tilpasse seg både mennesker og situasjoner. Hun vekker tillit blant sine medarbeidere, og setter seg godt inn i både konsulentenes og kundenes situasjoner og behov.

 • AVAN

Matts Andersson

Senior Consultant


"Vær åpen for endring og nye oppgaver. Utfordringer er selve essensen av utvikling."

 

Når Matts dykker ned i en oppgave gir han den sitt fulle fokus. Han er opptatt av å utvikle seg gjennom nye utfordringer og kan både balansere et bredt spekter av forskjellige oppgaver, og holde dybdefokus på et spesifikt prosjekt. Han er meget komfortabel med å jobbe i internasjonale team og er dyktig med å tilpasse seg nye oppdrag og arbeidskonstellasjoner.

 • AVAN

Jan-Erik Moberg

SALES Director


"Rett konsulent til rett oppdrag. Når det treffer, oppstår det magi."

 

Når Jan Erik møter på et problem, er hans første, naturlige reaksjon å tenke hvilke muligheter som oppstår. Mulighetsfokuset sitter i ryggmargen og positiviteten smitter over på alle rundt ham. For Jan Erik er det ytterst viktig å ha det godt i arbeidshverdagen, men som han selv understreker, å ha det godt betyr ikke bare å ha det gøy. Det innebærer at man kjenner seg utfordret, at man er i utvikling, og at man merker på tilbakemeldinger fra kunder og kolleger at man er verdifull.

 • AVAN

Rune Netland

Senior Consultant


"Forstå behovet til kunden. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvilke ønsker har de."

 

Rune startet sin fascinasjon for teknikk og data som tiåring. Det begynte med spill og nysgjerrighet, men da maskinen begynte å halte tok han det et steg lenger enn de fleste. Han åpnet opp maskinen og oppdaget at det var et hav av muligheter for å påvirke, endre og forbedre ytelsen på egenhånd. Denne evnen til å dykke ned i problemstillinger, og metodisk undersøke hva som er status og hvordan man skal gå frem for å finne løsninger, har han tatt med seg og utviklet videre gjennom en over 15 år lang karriere.

 • AVAN

Morten Riseth

Senior Project Manager


"For å kunne levere et vellykket prosjekt må man ha tro på prosjektet"

For Morten er ett ord viktigst i arbeidshverdagen; scope.

Hva er bakgrunnen for prosjektet, og hvor skal man? Hva er det prosjektet skal levere?

Vet prosjekteier hva som skal leveres? Forstår prosjektressursene hva som skal leveres? Omforent forståelse for hva et prosjekt skal levere, altså scope/omfang, er essensielt for prosjektets mulighet for suksess. Dette er også grunnmuren for motiverte prosjektressurser som føler et ansvar for sine oppgaver og som har tro på at de kan levere et vellykket prosjekt.

Med over tjue års erfaring som både teknisk ressurs og som prosjektleder evner han å tidlig se potensielle fallgruver og kan styre prosjektene i riktig retning på et tidlig tidspunkt.

 • AVAN

Snæthor Halldorsson

Senior Project Manager


"Si ifra når du ser at noe er i ferd med å gå galt. Det er aldri feil å be om hjelp for å få nye perspektiver og løsninger."

 

Under en lunsj-samtale i begynnelsen av hans profesjonelle karriere la Snæthor frem noen forslag til forbedringer for bedriften hvor han var ansatt. Han jobbet da i et forsikringsselskap på Island hvor det gikk mye tid til fysisk å legge papir i mapper for å holde orden, og han mente han så rom for å implementere nye og effektive forbedringer med bruk av teknologiske hjelpemidler. Hans nytenkende forslag viste seg å være fødselen til hans første IT-prosjekt og resulterte i konstruktive og fremtidsrettede endringer for hele selskapet.

 • AVAN

Eivind Ebbell Ødegaard

Senior Solution Architect


"Jeg liker å ta noe som ikke fungerer i det hele tatt og skape noe som løser problemet."

 

Eivind har ekstra fokus på menneskene i teamet. Med sin gode forretningsforståelse og evne til å sette seg inn i kundens kjerneverdier og hovedmål sørger han for at prosjektene oppnår de gevinster som er definert som suksessfaktorer for prosjektet. Han har tatt med seg mye lærdom gjennom over 20 års erfaring, blant annet ved oppkjøpsprosjekter hvor det er viktig å ta vare på kjerneverdier og de ansatte.

 • AVAN

Finn Sunde

Senior Solution Architect


"Husk å ha det gøy på jobb! Har man det ikke bra klarer man heller ikke å prestere."

 

Finn står aldri opp en dag uten å glede seg til å dra på jobb. Han finner det motiverende at IT-bransjen er i kontinuerlig endring og at de sosiale miljøene alltid er varierte og inspirerende. Med sin brede arbeidserfaring verdsetter han å dyrke miljøene han er en del av og understreker viktigheten av å bli kjent med og involvere seg i de man har rundt seg. For Finn handler det om å være en dyktig allrounder med god breddeforståelse, en som gir av seg selv og løfter de han har rundt seg.

 • AVAN

Ralf Jørgensen

Senior Project Manager


«Team som er trygge og har det gøy skaper innovasjon og de gode løsningene»

 

Ralf brenner for smidige metoder og i mer enn 10 år har han ledet kryssfunksjonelle team til suksess. For Ralf er det mennesket og vår evne til å lære som er nøkkelen til suksess. Å lytte og forstå er basisen for å skape gode relasjoner og den tryggheten som trengs for å ta ut potensialet i den enkelte og teamet som helhet. Legges det til en god latter begynner oppskriften å bli bra. Ralf trives med å skape selvgående team der tillit og humør er ingrediensene. Da løses oppgavene mest effektivt og vi oppnår forutsigbarhet for kunden.

 • AVAN