Sourcing

Avans konsulenter har gjennom mange år jobbet med sourcing av tjenester, der man enten flytter hele tjenesteområder til eksterne leverandører, legger deler av f.eks. IT-driften eksternt, eventuelt flytter den fra en leverandør til en annen. Vi har utviklet et eget metodeverk for håndtering av slike behov hos våre oppdragsgivere. 

 

Sourcing Lifecycle Management (SLM)dekker hele livssyklusen fra idéunnfangelse til gjennomføring av anskaffelse og transisjonsprosjekt, oppfølging av leveranse, gevinstrealisering og forbedring. Avan jobber uavhengig av leverandører og teknologier, med fokus på å finne den best egnede løsningen i hvert enkelt oppdrag.