Management for hire

Når organisasjoner gjennomgår endringer, kan det bli behov for umiddelbar erstatning av sentrale ressurser. Det kan også være aktuelt med midlertidig styrking av lederteam.

 

Avans rådgivere har omfattende erfaring med å innta lederposisjoner hos sine oppdragsgivere. Dette kan eksempelvis være som CIO, rådgiver eller avdelingsleder. Vi utfører dette arbeidet i tråd med oppdragsgivers føringer og forventninger, samtidig som vi kan bistå med råd om videre prosess for forretningen.