Visjon og verdier

Nøkkelordet for alt vi gjør i Avan er ansvar. Vi tror at en virksomhet hvor alle føler og tar ansvar kan nå akkurat hvor langt det skal være.

Dette handler om å ta ansvar for kunder og prosjekter, for selskapet, for å se nye muligheter, for sin egen faglige utvikling, for arbeidsmiljøet, for hverandre, for seg selv.

Som arbeidsgiver skal vi ta ansvar for å legge forholdene til rette og til å skape god økonomi og gode hverdager. Klarer vi det, oppnår vi vår visjon:

«Avan skal være det beste stedet å være ansatt».