Om Avan

Råd. Løsninger. Resultater. Avan består av erfarne IT-konsulenter, både prosjektledere og spesialister. Vi gir råd basert på en helhetsforståelse av oppgaven, og anbefaler de best egnede løsningene, uavhengig av teknologi. Målet er alltid å skape konkrete resultater for oppdragsgiverne våre.

Uavhengig og allsidig

 

Avan er et rendyrket konsulentselskap som tilbyr teknologiuavhengige IT-tjenester. Vi leverer først og fremst enkeltkonsulenter innen utvalgte fagområder. Vi har lang erfaring, vi har stor gjennomføringsevne og vi samarbeider godt med alle involverte parter i prosjektene.

 

Selskapet ble etablert i Oslo høsten 2006, og har siden oppstarten vært i en sunn økonomisk utvikling. Avan var 100 % eid av ansatte inntil 2014, da Experis gikk inn som deleier. Kundebasen består i stor grad av større virksomheter, samarbeidspartnere og mindre kunder som har vært med oss over lengre tid.