Kunder

Avan har alltid plass til nye kunder, og under finner du en oversikt over noen av våre eksisterende kundeoppdrag. Vi har langsiktig samarbeid som mål for alle kunder og tenker gjerne kunderelasjon i et 15 års-perspektiv.

SEKTOR
 

OPPDRAG

Olje / Gass

Konsolidering av databaseservere

Kundens databasepark bestod av flere hundre servere, med en blanding av SQL Server 2000, 2005 og 2008. Vårt arbeid omfattet oppgradering og flytting, samt automatisering, performance tuning, backup, scripting og oppsett av SQL Server Reporting Services. Avans konsulent har i etterkant hatt fast posisjon som SQL-spesialist i konsernets DBA-gruppe.

Bygg/Entreprenør

Disaster recovery

Avans konsulent ble hentet inn for å håndtere situasjonen etter et sentralt serverkrasj. Konsulenten kartla omfanget og fikk deretter gjenopprettet filer fra backup, samt satt opp alle klienter og støttesystemer på nytt. Hele miljøet ble til slutt gjennomgått, for en sikkerhetsmessig utbedring.

Bank

Plattform for distribuert IT-drift

Avan ble kontaktet for å bistå i arbeidet med ny fellesplattform for kundens rundt 5 000 distribuerte klienter. Vår konsulent deltok som teknisk arkitekt, og bisto blant annet med å tilpasse eksisterende plattform til ny løsning fra ekstern leverandør, samt utarbeidelse av migreringsplaner for gjenværende tjenester og servere.

Revisjon

Nytt datasenter

Prosjektet omfattet etablering av nytt Storage Area Network for en virksomhet med kontorer over hele landet. Vår konsulent bistod bl.a. med migrering av felles- og hjemmeområder. Dette ble utført med spesialutviklede script for å ivareta full dataintegritet.

Bank

Systemovervåkning og IT-drift

Vår konsulent ble leid inn for å utvikle en overvåkningsløsning basert på System Center Operations Manager. Etter endt oppdrag har vi også påtatt oss driftsansvar for plattformen, samt generell drift av kundens server- og katalogtjeneste.

Handel / Industri

Migrering av Windows-domener

Kunden ønsket en konsolidering av flere Windows 2000/2003-domener til ett nytt Windows 2008-domene. Vår konsulent fikk ansvar for design av nytt domene samt migrering og avvikling av gammel plattform.

Finans

Kontorstøttesystemer

Avan bistod kunden med innføring av Microsoft Office 2010 via MS System Center Configuration Manager. Vår konsulent bidro også med tilpasning av Office, Visio og Project, samt etablering av grupperettigheter og rutiner for makroer og sikkerhet.

Utdanning

Oppgradering av operativsystem

En av landets høgskoler ønsket bistand med utrulling av Windows 7-image med tilhørende applikasjoner. Vår konsulent gjennomførte hele prosessen, fra installasjon av Deployment Toolkit til pakking av applikasjoner for Unattended Install.

Handel / Industri

Multinasjonal applikasjonsløsning

Avan ble kontaktet for å bistå i en av Norges største Windows 7-utrullinger. Prosjektet omfattet 500 applikasjoner med distribusjon til 40 land. Avans konsulent fikk ansvar for applikasjonsforvaltning og konsolidering for alle de skandinaviske enhetene.

Olje / Teknologi

Portal- og printløsning

Vår konsulent ble leid inn for å bistå med dokumentasjon og drift av konsernets SharePoint-løsning. I tillegg etablerte konsulenten et testmiljø for print, basert på SafeCom og en virtuell serverklynge. Printløsningen ble siden satt i produksjon, og SharePoint er i dag etablert som kundens hovedsamhandlingsplattform.

Helse

Citrix

I forbindelse med ny IT-plattform ønsket kunden bistand til design og implementasjon av en Citrix XenApp-løsning. Oppdraget ble starten på et lengre engasjement, hvor Avans konsulent fikk hovedansvar for sentralisering av tjenester og applikasjoner på kundens lokalkontorer.

IT

Programvaredistribusjon

Prosjektet omfattet design og implementasjon av en løsning for klientutrulling basert på Windows Deployment Services og Microsoft Deployment Toolkit. Kunden er en av landets ledende bedrifter innen webbasert programvareutvikling.

Olje / Teknologi

Ytelsesteam

Avan bidro under etableringen av et globalt ytelsesteam for kundens klient- og brukermiljø. Vår konsulent bidro primært som rådgiver, men utførte også designoppgaver og oppdateringer på alt fra drivere og applikasjoner til konsernets klient- og terminalservere.

Helse

E-post og katalogtjeneste

Avan ble kontaktet i forbindelse med et migreringssprosjekt som berørte flere sykehus og helseforetak. Migrasjonen omfattet Exchange og Active Directory, samt en stor mengde datafiler. Kunden hadde behov for spesialistkompetanse og valgte derfor å leie inn en rådgiver fra Avan.

Offentlig sektor

Applikasjonsomlegging

Vår konsulent bidro som nøkkelperson på et flerårig prosjekt som blant annet omfattet applikasjonsforvaltning og klientutrulling. Konsulenten bidro blant annet med design av installasjonsrutiner for klientene, samt  kartlegging av applikasjoner og databaser med påfølgende installasjoner på sentral Citrix-plattform.

Kommunikasjon

Hosting-miljø

Oppdraget omfattet etablering av en hosting-løsning basert på VMware, Exhange, Windows OS og SharePoint. Vår konsulent var løsningsansvarlig og bidro også med automatisering av VMware-miljøet, samt implementasjon av terminalserverfarm og System Center Configuration Manager.

Miljø / Infrastruktur

Cluster-oppsett

Avan bistod med installasjon, konfigurasjon og tuning av Microsoft Cluster for fil/print-tjenester. Prosjektet omfattet alt fra implementasjon til profesjonell overlevering med utfyllende beskrivelse av oppsettet.