Vegard Floor Søvik

senior project manager

// Kontakt

Mobil: +47 24119512

// Kort fortalt

Vegard har mer enn 25 års bred erfaring innen sikkerhet. Erfaringen har bidratt til å bygge opp gode analytiske egenskaper og bred forståelse av fysisk sikkerhet i både organisasjoner og enkelt objekter med spesielle sikkerhets behov.  Vegard har tilnærmingen til sikkerhet som er forståelse og kontroll av risiko, og kan bidra med risikoanalyse og tekniske tiltak men også den menneskelige forståelse av tiltakene gjennom opplæring, bevisstgjøring og trening. Videre har han ledet og gjennomført små, medium og store prosjekter nasjonalt og internasjonalt innen bl.a. oljeservice sektoren, offentlig sektor og privat sektor i Asia, Brazil, Midtøsten og Europa i tillegg til Norge. Han dekker hele området fra sikkerhets policyer til tekniske tiltak innen adgangskontroll, alarm og kameraovervåkings system innen ledelse, drift, rådgivning og prosjekt ledelse.

 

Vegard Floor Søvik