Ulf Thomas Johansen

senior advisor

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Ulf Thomas Johansen har flere års erfaring som seniorkonsulent og rådgiver innenfor områdene Microsoft System portefølje, virtualisering og server- og lagringsløsninger. De siste årene har han tilegnet seg vesentlig erfaring innenfor ledelse hos både leverandører og kunder. Dette gjør Ulf Thomas til den ideelle teknologilederen - hvor teknologi og samarbeid står i fokus. Gjennom sin tjeneste i Sivilforsvaret har han også bred erfaring med feltledelse hvor kravene til samarbeid og kommunikasjon er særdeles høye.
Ulf Thomas bidrar aktivt i sitt miljø og er åpen, ærlig og direkteUlf Thomas