Tor Lygre Jensen

senior project manager

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Tor drives av komplekse utfordringer og krevende prosjekter, er uformell, men resultatorientert i sin lederstil. Han er strukturert, målrettet og løsningsorientert i sin tilnærming til problemstillinger. Tor har mer enn 15 års erfaring som rådgiver og prosjektleder knyttet til anskaffelse og innføring av IKT - løsninger, samt flere år som leder i offentlig virksomhet. Hans kjernekompetanse er prosjektledelse av IKT-innføringer innenfor en rekke fagområder, samt faglig rådgiving innenfor HRM/organisasjonsutvikling. Tor har ledet krevende prosjekter fra prosjektidé til avsluttet prosjekt, og kan vise til gode resultater.

Tor er Master of Management med strategisk personalledelse og Business Process Management som spesialisering.

Tor Lygre Jensen