Tom Reidar Andersson

senior project manager

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Tom Reidar har 18 års arbeidserfaring innenfor IKT. Han har solid erfaring fra større virksomheter med høy kompleksitet og har sin faglige hovedtyngde innenfor prosjekt- og prosessledelse, herunder arkitektur og systemintegrasjon. Han har 3-årig utdanning fra Forsvaret, teknisk fagskole med EDB spesialist og befalsutdanning. I tillegg har han hatt ulike lederroller som teknisk prosjektleder, gruppeleder, teknisk ledelse av ressurser samt produktansvarlig. Han er ITIL sertifisert og har jobbet flere år i større virksomheter hvor ITIL har vært godt innarbeidet. Som prosjektleder er gjennomføringsevne hans styrke, han er fokusert på å levere innenfor tid og budsjett. Han er strukturert og har i de siste års prosjekter rapportert til ledergruppe. ​

Kjernekompetanse​

Prosjekt- og prosessledelse, IT ledelse, Arkitektur og infrastruktur, System- og integrasjonsforståelse ​

Tom Reidar