Simon Wallin

senior project manager

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Simon har arbeidet som spesialist innenfor plattformdesign, applikasjonsutrulling og
desktopvirtualisering gjennom 12 år, og har opparbeidet seg solid erfaring med
implementering av komplekse tekniske løsninger i utfordrende internasjonale
selskapskonstellasjoner, og er en kapabel prosjektleder i sitt felt.

 

Simon2