Geir Harald Hansen

senior project manager

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Geir Harald har lang erfaring med IT-prosjektledelse fra store og internasjonale virksomheter innen telecom og offshore. Han trives i store og teknisk krevende miljø med høy kompleksitet og har etter hvert opparbeidet seg solid erfaring med implementasjoner i krevende miljø med strenge krav til oppetider og tilgjengelighet. Evner raskt å sette seg inn i ulike tekniske problemstillinger knyttet til leveransene og er både fleksibel og beslutningsdyktig med en målorientert tilnærming. Positivitet og optimisme i kombinasjon med gode analytiske og strategisk evner er også passende beskrivelser.geir harald