Dag-Are Døving-Mathisen

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

 

Dag-Are har i løpet av 19 år i IT bransjen tilegnet seg en bred kompetanse innen fagfeltet, med spesielt fokus på skytjenester, samhandling og identitetshåndtering. De siste årene har han fokusert på avansert løsningsdesign og teknisk prosjektledelse. Dag-Are er løsningsorientert, kommuniserer godt med sine omgivelser, og tar naturlig på seg ansvar.

 

Dag-Are Døving-Mathisen