Britt Liljeblad

buisness controller

// Kontakt

Mobil: +47 926 06 547

// Kort fortalt

Britt har lang og solid erfaring med økonomistyring og business controlling innen IT-consulting.  Hun har tidligere jobbet for bl.a. EVRY, Cinet og Egroup. I Avan bidrar Britt med prognosearbeid, resultatoppfølging og rapportering til ledelse og eiere og som Business Controller er hun en del av ledergruppen med ansvar for økonomistyring.

Britt Liljeblad