Andreas Dittmann-Monsen

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Andreas Monsen har i løpet av 10 år i IT-bransjen opparbeidet seg solid kompetanse innenfor prosjektledelse og koordinering, samt drift og prosesstyring. De siste 4 årene har han vært
utleid til EDB/Evry, hvor han har jobbet opp i mot DnB som kunde. Han kjenner derfor godt til store organisasjoner, og kompliserte miljøer og prosesser. Andreas er ansvarsfull, resultatorientert, viser gode lederegenskaper, og setter kunden i fokus.

 

andreas