André Torkildsbyen

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

André Torkildsbyen jobber som Senior Løsningsarkitekt i Avan. Han har lang fartstid i IT bransjen hvor han har jobbet for både det kommunale, statlige og private. Som tidligere leder for IT driften i ulike selskap har han egen erfaring for å utvikle, forvalte og lede IT prosesser i bedrifter.

Han har de siste årene jobbet med sikkerhetsløsninger for mobile enheter og aksessløsninger. Med god erfaring på nettverkstopologi har han utformet flere komplekse nettverksløsninger, samt 14 års erfaring med drift og konfigurasjon av Microsoft miljøer. Han er interessert og engasjert i muligheter teknologi gir og har fokus på kundens behov og løsninger.
Han har hatt flere driftsroller innenfor Microsoft, VMware, virtualisering, lagring og backup.

Innenfor Microsoft porteføljen har han erfaring med Azure, Intune, Office 365, Microsoft server, Active Directory og Exchange. André har en grundig og analytisk tilnærming til problemstillinger og har en god rådgivende evne. Med gode kommunikasjonsevner har han holdt flere kurs og større presentasjoner blant annet ifbm presales.