Alex Somby

senior consultant

// Kontakt

Mobil:

// Kort fortalt

Alex utmerker seg med sin evne til å formidle tekniske løsninger mot både fora der strategiske beslutninger tas og i tekniske miljøer. Han sprer entusiasme og engasjement i gruppen slik at prosjektene har god flyt og fremdrift. De siste årene har han jobbet i både nasjonale og internasjonale prosjekter hvor han har ledet team med ulik bakgrunn og erfaringsnivå hos store virksomheter i bransjer som olje & gass og transport. Struktur og et stort leveransefokus er stikkord som beskriver han som konsulent, samt evne til å tilpasse tung teori til praktisk bruk. Alex har en stolthet til faget og oppgaver og sørger alltid for god kvalitet.Alex Somby