SKARPT

SELVSIKKERT

HIGH END

Vi søker alltid dyktige medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell.

Ta kontakt gjennom våre LinkedIn sider så tar vi en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre sammen.

Elizabeth Svensson


Senior Project Manager

Se Profil

Vegard Floor Søvik


Senior Project Manager

Se Profil

Alex Somby


Senior Solution Architect

Se Profil

Anita Rørvik


Senior Project Manager

Se Profil

Matts Andersson


Senior Consultant

Se Profil

Demian Amundsen


Senior Consultant

Se Profil

Paul Svenning


Senior Advisor

Se Profil

Harald Oldeide


Sales Executive

Se Profil

Snæthor Halldorsson


Senior Project Manager

Se Profil

André Hessenschmidt


Senior Consultant

Se Profil

Thomas Sannes


Senior Project Manager

Se Profil

Gunnar Aarnes


Senior Project Manager

Se Profil

Elizabeth Svensson

Senior Project Manager


"Husk å lytte til alle i teamet ditt."

 

Elizabeth er kjent for å være nøye i sitt arbeid og informerer godt om hva den enkelte skal gjøre av oppgaver. Som prosjektleder vektlegger hun at prosesser skal gjennomføres på rett måte, at man har god informasjonsflyt, og at man holder fokus på hvilke gevinster prosjektet gir kunden. For å sikre at alle i teamet har eierskap til prosessen, vet hun viktigheten av rett fordeling av arbeidsoppgaver til rett person og er tydelig i kommunikasjonen om ansvarsområder.

 • AVAN

Vegard Floor Søvik

Senior Project Manager


"Husk lås på postkassa. Du har tross alt passord på mailen."

 

For Vegard er glidningene mellom fysisk og digital sikkerhet essensielle; et komplisert passord er lite verdt om det er spredt for alle vinder, og det kan være lettere å forstå viktigheten og alvoret i digital sikkerhet med eksempler fra den fysiske verden. Med sin bakgrunn i personell sikkerhet og miljø på arbeidsplassen har han en original og godt fundamentert breddekompetanse og forståelse for teknologisk utvikling, samarbeid og trygge prosesser.

 • AVAN

Alex Somby

Senior Solution Architect


“Jeg liker hvordan små spørsmål kan bli store med Big Data, som … hvor mye mer kaffe selges når det regner?”

 

Noe av det første man legger merke til med Alex er hvor dedikert han er til faget. Hans daglige dypdykk i ny teknologisk utvikling over en rekke emner og trender gjør han til en utmerket sparringspartner. Han er nysgjerrig og god til å lytte, og setter pris på å dele spennende tanker og nye perspektiver. Med et åpent og inviterende sinn vektlegger han kommunikasjon og relasjonsbygging, noe som kommer tydelig frem gjennom hans gode evner til å oversette og tilpasse tung teori til dialog og praktisk bruk.

 • AVAN

Anita Rørvik

Senior Project Manager


"Løft blikket og se menneskene rundt deg. Man kan like effektivt nå de samme målene med mykere metoder."

 

Anita setter stor pris på å reise for å kunne være ute hos kunder og leverandører. Hun er opptatt av menneskene som er involverte i arbeidet og foretrekker et personlig møte fremfor mail-utveksling der det lar seg gjøre. Hun understreker at et sterkt engasjement og kjennskap til menneskene man har rundt seg er noe av det viktigste man kan gjøre i jobb. Det ligger 15 års erfaring som prosjektleder bak denne erkjennelsen og hun har blitt kjent som en fleksibel, positiv og tilpasningsdyktig konsulent som er trygg og populær blant våre kunder.

 • AVAN

Matts Andersson

Senior Consultant


"Vær åpen for endring og nye oppgaver. Utfordringer er selve essensen av utvikling."

 

Når Matts dykker ned i en oppgave gir han den sitt fulle fokus. Han er opptatt av å utvikle seg gjennom nye utfordringer og kan både balansere et bredt spekter av forskjellige oppgaver, og holde dybdefokus på et spesifikt prosjekt. Han er meget komfortabel med å jobbe i internasjonale team og er dyktig med å tilpasse seg nye oppdrag og arbeidskonstellasjoner.

 • AVAN

Demian Amundsen

Senior Consultant


"Vær ydmyk ovenfor nye oppgaver og mennesker"

 

Demian er kjent som en pliktoppfyllende og oppriktig konsulent som verdsetter ydmykhet i arbeidet. Han sørger for at form og innhold sitter, og kunder og kolleger opplever at han kommer med kreative forslag til løsninger som bidrar til gevinstrealisering. Med sin kombinasjon av sterk teknisk og forretningsmessig forståelse er han et perfekt valg som en høyre hånd til enhver leder.

 • AVAN

Paul Svenning

Senior Advisor


"Sikkerhet krever ekstrem tålmodighet."

 

Sikkerhet er en av grunnsteinene i IT, ifølge Paul. Man må finne risikomomentene for å løse hvordan man best kan beskytte seg, og for å få oversikt må man hente ut informasjon fra alle hold. Men det er ikke alltid like lett å få tilgang på kritisk informasjon. Det hender man møter motstand, og da må man ha tålmodighet, trekke pusten og skape tillit. Nøkkelen er å ha ro for å kunne sile ut relevant informasjon under press og i stressede situasjoner.

 • AVAN

Harald Oldeide

Sales Executive


"Glade kolleger og glade kunder er mine viktigste prioriteringer."

 

For å gjøre jobbhverdagen positiv og motiverende for sine medarbeidere og kunder, vektlegger Harald en realistisk tilnærming til arbeid og ansvar. Det er to kritiske ting han alltid sørger for at er på plass: For det første må en idé eller et tiltak ha potensiale. Hvis man ikke er trygg på at man går inn for å gjøre noe konstruktivt, er det bedre å la være. Det andre er alltid å sørge for at det ikke inngås løfter eller skapes forventninger som man ikke er trygg på at man kan innfri eller levere. Er man til å stole på kan man ha en betydelig positiv påvirkning på de man har rundt seg.

 • AVAN

Snæthor Halldorsson

Senior Project Manager


"Si ifra når du ser at noe er i ferd med å gå galt. Det er aldri feil å be om hjelp for å få nye perspektiver og løsninger."

 

Under en lunsj-samtale i begynnelsen av hans profesjonelle karriere la Snæthor frem noen forslag til forbedringer for bedriften hvor han var ansatt. Han jobbet da i et forsikringsselskap på Island hvor det gikk mye tid til fysisk å legge papir i mapper for å holde orden, og han mente han så rom for å implementere nye og effektive forbedringer med bruk av teknologiske hjelpemidler. Hans nytenkende forslag viste seg å være fødselen til hans første IT-prosjekt og resulterte i konstruktive og fremtidsrettede endringer for hele selskapet.

 • AVAN

André Hessenschmidt

Senior Consultant


"Jeg liker å se at arbeidet jeg gjør har betydning for andre"

 

André er opptatt av menneskene rundt seg og legger derfor stor vekt på at han ikke skal bruke deres tid unødvendig. Han er derfor presis og effektiv i sine arbeidsmetoder, og har tre grunnregler han følger for å oppnå dette: 1. Gjør oppgavene du blir gitt ferdig, uten utsettelser. 2 Sørg for at andre forstår det du formidler og unngå forvirring. 3. Vær tilstede og tilgjengelig.

 • AVAN

Thomas Sannes

Senior Project Manager


"Det er viktig å ha overblikk, slik at man til enhver tid kan se helheten av et prosjekt."

 

Når Thomas jobber går han bredt ut for å undersøke hvilke interessenter det er i organisasjonen. Med det mener han hvilke holdninger og erfaringer folk har som er relevante for prosjektet. Han søker for å finne hvor det er motstand og hvilke forventninger som eksisterer, fordi mange av interessentene har mye historikk å bidra med, og all informasjonen hjelper prosjektet med å forstå og tolke hvordan de skal gå frem og gjøre trygge valg av folk til rett oppgave.

 • AVAN

Gunnar Aarnes

Senior Project Manager


"Mitt fokus er på eierstyring i prosjekter og levering innen tid, kostnad og omfang for kunden."

 

Gunnar drives av utfordringene som følger av å motivere en gruppe mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål. Han liker seg i prosjektgrupper med forskjellige personligheter og perspektiver som skal trekke i samme retning, inspireres når det er utfordrende, og når det er behov for endring og utvikling. Han tar med seg en lang og bred erfaring fra arbeid som både produktsjef, konsulent og prosjektleder når han går inn i nye prosesser, og balanserer det utmerket med en entusiasme for nye ideer og et stødig fokus mot måloppnåelse.

 • AVAN

Richard Johnsen

Senior Project Manager


"Gi komplimenter. Det er viktig at man kjenner seg verdsatt."

 

Hardt arbeid må ofte til for å oppnå resultater, men Richard vet også at effektive og gode arbeidsprosesser i kombinasjon med ansvar, tillit og respekt gjør at man tar det lille skrittet ekstra. Alle prosjekter, uansett hvor godt de er planlagt, er i konstant bevegelse. Det betyr at man konstant må justere og tilpasse seg nye og endrede rammer. For å ha rom for justeringer må man etterstrebe en kultur hvor man kan prøve og feile så lenge man lærer av sine feil. Man må se den enkelte i kontekst av deres behov og rammebetingelser, ha stor takhøyde, godt humør og handlingsrom til både forbedring og effektivisering.

 • AVAN

Eivind Ebbell Ødegaard

Senior Solution Architect


"Jeg liker å ta noe som ikke fungerer i det hele tatt og skape noe som løser problemet."

 

Eivind har ekstra fokus på menneskene i teamet. Med sin gode forretningsforståelse og evne til å sette seg inn i kundens kjerneverdier og hovedmål sørger han for at prosjektene oppnår de gevinster som er definert som suksessfaktorer for prosjektet. Han har tatt med seg mye lærdom gjennom over 20 års erfaring, blant annet ved oppkjøpsprosjekter hvor det er viktig å ta vare på kjerneverdier og de ansatte.

 • AVAN

Atle S Martinsen

Senior Consultant


"Aldri la deg bli stresset. Du kan bare gjøre én ting om gangen."

 

For Atle handler arbeidet i hovedsak om å finne den mest optimale løsningen på hva man har foran seg av oppgaver. Alltid et smil om munnen og med omtanke for kollegaer. Menneskene han arbeider med er nemlig hovedmotivasjonen til Atle, og han vektlegger å snakke med alle, inkludere alle som er med, enten det er i en avdeling eller gruppe slik at ingen faller utenfor. Han er kjent for å kunne ta til seg nye ting raskt, og for å være effektiv til å finne gode løsninger på umiddelbare problemer.

 • AVAN

Marius Iversen

Senior Project Manager


"Jeg liker å se progresjon over tid. Det er teknisk terping. Jeg er en fyr som elsker å drille på én ting i timevis."

 

Marius har et sterkt øye for detaljer og en nøyaktighet som smitter over på de han jobber med. Man kan prøve og feile, men man skal være trygg og presis i prosess og levering. Han er en målbevisst og engasjert prosjektleder som balanserer stort ansvar med gode kommunikasjonsegenskaper. Hans pragmatiske tilnærming til utfordringer kombinert med diplomatiske evner i ulike situasjoner gir ham økt tillit under komplekse forhold, og med et tydelig mål bilde som innrammer prosessen samler han teamet til å jobbe sammen om ønsket resultat.

 • AVAN

Christian Ruud

Senior consultant


"Den eneste fornuftige måten å jobbe på er i team."

 

For Christian handler samarbeid om å informere om hva man gjør, på en måte som alle forstår. Skal man dra noe i samme retning må noen beskrive den retningen, og det er viktig å forenkle så mye i kommunikasjonen at alle har samme forståelsen av hva som skal gjøres. Det er fort gjort å anta at andre forstår det en selv gjør, og derfor er det viktig for Christian å etterstrebe det han kaller et “tolkningsfritt” miljø.

 • AVAN

Bodil Bjanes

Managing Director


"Vi dyrker en kultur hvor konsulentene skal være vinnerne."

 

Men en visjon om å være det beste stedet å være ansatt som konsulent arbeider vi kontinuerlig for å kunne gi konsulentene den ultimate hverdagen. Det er viktig at vi kjenner hverandre godt og at fellesskapet føles som hjemme. For Bodil handler det om å finne rett kommunikasjonsflyt og se enkeltmennesket. Alle skal kjenne tilhørigheten i Avan, og hun dyrker en sosial, åpen og magnetisk kultur som løfter frem de ansatte.

 • AVAN

Tor Lygre Jensen

Senior Project Manager


 

 • AVAN

Fred Olav Bolsøy

Senior Project Manager


"Ting må være i vater. Jeg liker orden og oversikt."

 

Fred-Olav er meget strukturert og besitter en god egenskap til å balansere detaljfokus med et trygt og stødig overblikk. Han er rask til å sortere tankene og legger fort merke til at noe ikke er som det skal. Denne evnen gjør at han behersker mange og komplekse oppgaver på en gang, men det gjør ham også til en dyktig rådgiver som effektivt assisterer når noen står fast ved et problem, og hjelper de med å løfte blikket og se det store bildet.

 • AVAN

Øyvind Bjelland

Senior Project Manager


"Det er viktig å se de store linjene før man går inn i detaljene"

 

Øyvind er kjent som 'problemløseren' i komplekse situasjoner. En stor del av årsaken er hans evne til å

trekke paralleller og unngå blindveier ved å sammenligne tidligere erfaringer, men samtidig være våken og oppmerksom på at alle situasjoner er unike og krever sin spesifikke tilnærming. Han er opptatt av kvalitet og søker alltid etter å levere fra seg den beste informasjonen som kan innhentes. Øyvind vektlegger at kunden har et behov som man er der for å dekke, og jobber for å være en trygg ressurs, en trygg konsulent og et 'trygt kjøp' hvor man får det man blir lovet.

 • AVAN

Stefan Haug

Senior Solution Architect


"Teknologi gir spillerom til å hjelpe de som trenger det."

 

Stefan er opptatt av mennesker og om hva man kan gjøre slik at hverdagen blir lettere for både kolleger, kunder og sluttbrukere. Han fremhever at det er mange forskjellige bakgrunner, kompetanser og forutsetninger man har med seg i arbeidslivet, og mener det er viktig å reagere positivt på forskjeller. Være seg kompetansenivå eller annet skal man alltid forsøke å gjøre noe konstruktivt og motiverende fremfor at noen skulle falle utenfor eller blir hengende bak.

 • AVAN

Jan Erik Larsen

Senior Project Manager


"Husk at du har to ører, men bare en munn."

 

Når Jan Erik går inn i et prosjekt vektlegger han å ta inn alle signaler, meninger og erfaringer i bedriften han skal jobbe med. De mellommenneskelige aspektene er viktige for ham, og det mest motiverende er når han får til et fellesskap hvor alle jobber sammen for å oppnå noe. For å bygge en felles målbevissthet har Jan Erik en ydmyk tilnærming til kollegaer og kunder og mener man kommer langt med å være nysgjerrig. Skal man løfte frem individer og samtidig skape et solid grunnlag for samarbeid, handler det om å fjerne frykten for å prøve selv og gi alle rom til å utvikle seg.

 • AVAN

Emelie Jansson

Sales Executive


"Jeg må tro på det jeg skal selge, og i Avan er jeg i et miljø med både inspirerende, tillitsvekkende og høyst kompetente kolleger og konsulenter."

 

Emelie vektlegger viktigheten av å ha personlige møter med menneskene hun jobber med, og fokuserer på langsiktig relasjonsbygging og god kommunikasjon. Hun fascineres av å være en del av en bransje som er i rask utvikling, men vet samtidig viktigheten av å ha orden og forutsigbarhet i arbeidet når omstendighetene er i konstant forandring. Med sin høye arbeidsmoral, trygge oversikt og positive fremtreden vet hun å tilpasse seg både mennesker og situasjoner. Hun vekker tillit blant sine medarbeidere, og setter seg godt inn i både konsulentenes og kundenes situasjoner og behov.

 • AVAN

Vegar Norum

Senior Solution Architect


"Man må tørre å handle for å komme videre."

 

Vegard besitter en sterk teknisk forståelse og breddekompetanse, og har en evne til å se helheten og sammensetningen mellom forskjellige teknologier. For ham er det fem ting det er viktig å huske på i arbeidslivet: Ingenting er umulig, det er lov å feile, ikke gi opp, husk at det alltid finnes en løsning, si klart i fra når noe ikke stemmer, og ha et positivt syn på endringer.

 • AVAN

Per Livrud

Senior consultant


"For å innfri kundens behov må man være strukturert og målrettet."

 

Når Per står ovenfor et nytt prosjekt er han opptatt av struktur og detaljer. Han samler all relevant informasjon, danner seg et tydelig bilde av hva som er behovene, og går strukturert og målrettet frem. Han trives under høyt press og liker å kjenne at han må fortløpende utvikle seg for å løse oppgavene han står ovenfor. Han har en tydelig kommunikasjonsform og gjør seg forstått. Han ser på seg selv som en leder med stor breddekompetanse.

 • AVAN

Geir Harald Hansen

Senior Project Manager


"Gå inn i nye situasjoner med et så åpent sinn som mulig"

 

Geir er kjent for å ha lett for å komme i kontakt med folk, og setter seg raskt inn i nye problemstillinger og oppgaver. Med sin lange erfaring og brede kompetanse har han et trygt og solid utgangspunkt for å vurdere situasjoner, skape ro og en grobunn for samarbeid. Han understreker hvor viktig det er å ikke være forutinntatt, verken med personer eller oppgaver, og mener at man ved å tilnærme seg oppgaven med et åpent sinn og respekt for det eksisterende kan tilstrebe å levere til de forventninger som er satt, og samtidig tilføre kunden noe mer utfra erfaringene som er gjort under prosess og i tidligere oppdrag.

 • AVAN

Thomas Marterer

Senior Project Manager


"Skal man oppnå suksess må man motivere menneskene rundt seg."

 

Thomas er i følge ham selv typen som hater å tape mer enn han liker å vinne. Men for å vinne vet han at han må ha med seg alle, og den erkjennelsen er betegnende for noen av hans viktigste egenskaper. Han er alltid åpen, serviceinnstilt og imøtekommende, og vektlegger humor og et smil om munnen for å gjøre arbeidsdagene og oppgavene lettere for alle involverte.

 • AVAN

Richard Imenes

Senior Solution Architect


"Det skader ikke å formidle ting med litt humor og et smil."

 

Det er nok av utfordringer i arbeidshverdagen og nettopp derfor er det viktig for Richard å være positiv og spre glede på jobb. Et omgjengelig sinn gjør det lettere å løse vanskelige oppgaver i fellesskap. Han er opptatt av å fordype sin kjernekompetanse, følger jevnlig med på utvikling innenfor faget, og liker å teste nye produkter og løsninger for å se om han trenger en oppdatering eller et dypdykk for å utvide sin kompetanse.

 • AVAN

Tom Erik Sundbye

Senior Solution Architect


"Kunsten er å snakke et språk alle forstår."

 

En av de viktigste årsakene til at det ble en karriere innen IT for Tom Erik var hans fascinasjon for hvilke muligheter teknologi gir; at det alltid er rom for å finne smarte løsninger på komplekse problemer, og at man kan gjøre de vanskeligste ting på 1, 2, 3. Men for å komme dit mener han man må være nysgjerrig og kommunisere godt. Man skal vite hvem man snakker med, hvilke rolle de har og hva de ønsker. Med godt samarbeid og dialog som utgangspunkt er det grenseløst for hva som kan komme av gode ideer og løsninger.

 • AVAN

Jan-Erik Moberg

SALES Director


"Rett konsulent til rett oppdrag. Når det treffer, oppstår det magi."

 

Når Jan Erik møter på et problem, er hans første, naturlige reaksjon å tenke hvilke muligheter som oppstår. Mulighetsfokuset sitter i ryggmargen og positiviteten smitter over på alle rundt ham. For Jan Erik er det ytterst viktig å ha det godt i arbeidshverdagen, men som han selv understreker, å ha det godt betyr ikke bare å ha det gøy. Det innebærer at man kjenner seg utfordret, at man er i utvikling, og at man merker på tilbakemeldinger fra kunder og kolleger at man er verdifull.

 • AVAN

Finn Sunde

Senior Solution Architect


"Husk å ha det gøy på jobb! Har man det ikke bra klarer man heller ikke å prestere."

 

Finn står aldri opp en dag uten å glede seg til å dra på jobb. Han finner det motiverende at IT-bransjen er i kontinuerlig endring og at de sosiale miljøene alltid er varierte og inspirerende. Med sin brede arbeidserfaring verdsetter han å dyrke miljøene han er en del av og understreker viktigheten av å bli kjent med og involvere seg i de man har rundt seg. For Finn handler det om å være en dyktig allrounder med god breddeforståelse, en som gir av seg selv og løfter de han har rundt seg.

 • AVAN

Andreas Monsen

Senior Project Manager


"Man må vekke tillit for å motivere andre til å strekke seg."

 

For Andreas er det essensielt at alle ledd i en prosess anerkjennes. Det finnes ingen uviktige roller, og han vil alltid understreke viktigheten av alle deltakere, store og små, når man skal se de store linjene i et prosjekt. For å bygge tillit sørger han for at han kan stå inne for jobben han gjør ved å levere det han lover, og han etablerer relasjoner og dialog med alle deltakere, være seg en lunsj med programsjefen eller deltakelse på “gulvet”.

 • AVAN

Glenn Brandal

Senior Consultant


"Å vekke nysgjerrighet er viktig når man skal hjelpe mennesker."

 

Glenns oppvekst var preget av en ungdomstid hvor det handlet om å bygge den beste PC-en, og han ble raskt den som alle kom til for hjelp. Han har erfart at det er mange som finner elektronikk og teknologi skremmende, men han vet av erfaring hvor langt man kan komme med litt nysgjerrighet og godt samarbeid. Gjennom sin kunnskap om å veilede andre har han tilegnet seg et teknisk språk som er lett å forstå, og han er dyktig til å rette seg etter kunden for bruk av relevante referanser og forklaringer.

 • AVAN

Sten Tore Fredriksen

Senior Solution Architect


"Vær tilstede i øyeblikket og ta oppgavene slik de er"

 

Sten Tore ble sendt på programmeringskurs som 8åring og har ikke sett seg tilbake siden. Han higer etter å bli bedre, både teknisk og i kommunikasjon, og vektlegger breddekompetanse og holder seg oppdatert på både psykologi og teknologisk utvikling. Han begynte tidlig å kurse andre og har tilegnet seg gode og lett forståelige kommunikasjonsegenskaper der det er komplekse forhold som skal forklares. Med sitt intuitive og nysgjerrige sinn er han kreativt sterk og god å samarbeide med.

 • AVAN

Simon Wallin

Senior Project Manager


"Det viktigste i arbeid er å være åpen og refleksiv ovenfor nye situasjoner."

 

For Simon blir teknologien aldri bedre enn menneskene som håndterer den. Vi søker garantier og trygghet, vi vil ikke feile, og da er det lett å lene seg tilbake på minner om hvordan man løste ting før. Men om man låses til hvordan ting har blitt gjort tidligere så blir det vanskeligere å se nye situasjoner for hva de er nå. Simon mener man må forsøke å være åpen i øyeblikket ovenfor nye meninger, perspektiver og problemstillinger slik at man i fellesskap posisjonerer seg for å finne den optimale løsningen.

 • AVAN

Fabrizio Acquati

Senior Solution Architect


"Løsningsarkitektur er LEGO for voksne."

 

For å komme frem til en god løsning på et teknisk problem må man ha med seg erfaring, ifølge Fabrizio. Man må ha kjennskap til de forskjellige aspektene og delene: hvilke unike egenskaper de har, hvilke muligheter de gir og hvilke restriksjoner de innebærer. Men før man åpner Legokassa for å utforske mulighetene må man ha arkitektur i bunn. En idé om hvor man skal, hvordan man skal gå frem, og hvilke

problemer man vil løse. Og en slik idé, en slik intuisjon om hvilke potensiale man besitter, kommer utelukkende med erfaring.

 • AVAN

Rune Netland

Senior Consultant


"Forstå behovet til kunden. Hvem er de, hvor kommer de fra og hvilke ønsker har de."

 

Rune startet sin fascinasjon for teknikk og data som tiåring. Det begynte med spill og nysgjerrighet, men da maskinen begynte å halte tok han det et steg lenger enn de fleste. Han åpnet opp maskinen og oppdaget at det var et hav av muligheter for å påvirke, endre og forbedre ytelsen på egenhånd. Denne evnen til å dykke ned i problemstillinger, og metodisk undersøke hva som er status og hvordan man skal gå frem for å finne løsninger, har han tatt med seg og utviklet videre gjennom en over 15 år lang karriere.

 • AVAN

Stian Bakken

Senior Consultant


"Sikkerhet starter med mennesker og kommunikasjon."

 

Parallelt med sin over 20 år lange karriere innen IT er Stian også områdesjef for Heimevernet, eller 'ekstremutgaven av prosjektledelse' som han kaller det selv. I løpet av en uke samles en stor gruppe vidt forskjellige mennesker til å løse et oppdrag i fellesskap, og for Stian har den uken mange fellesnevnere med hans profesjonelle karriere. Fokuset på informasjonssikkerhet har mye av sin bakgrunn fra forsvaret og viktigheten av-, og utfordringene rundt samarbeid og kommunikasjon er kritiske.

 • AVAN

Carin Vangsnes

Senior Project Manager


"Ta vare på tiden din. Riktig prioritering og god forberedelse gir bedre flyt for deg og alle du jobber med."

 

Kolleger og samarbeidspartnere opplever at de har bedre kontroll når de jobber med Carin, og hun er kjent som en glad og sosial pådriver som får prosesser til å fungere. Hun liker seg best når det er mye aktivitet og når man sammen må finne løsninger på problemer som har vist seg vanskelige. Hun foretrekker en samtale fremfor mailutveksling der muligheten byr seg og prioriterer alltid å bli godt kjent med de hun jobber med.

 • AVAN

Magnus Svensson

Senior Solution Architect


"Regel nummer én er å sikre seg en klar forståelse av hva prosjektet skal gjennomføre for kunden."

 

Magnus er en designer og arkitekt av nye løsninger som blir innleid som spesialist på sine kompetanseområder. Han går grundig til verks for å høre hva kunden har av planer, og har et bredt spekter av erfaringer fra over tjue års karriere som han uanstrengt henter frem som referanser og eksempler for å gjøre kompliserte prosesser lettere å forstå. Han gir mye av seg selv i arbeidet sitt og er ikke fremmed for å lære bort teknikker og tips for å hjelpe både kunder og kolleger med det han kan best.

 • AVAN

Eirik Hamer

Senior Solution Architect


"Jeg liker når man blir satt litt på bar bakke og må finne den beste løsningen."

 

Eiriks første møte med databehandling var da han ble med sin far, en siviløkonom som var tidlig ute med å benytte seg av teknologiske verktøy, på kontoret for å se hvordan de jobbet. Lukten av store mekaniske maskiner som fylte veggene fra gulv til tak og lange remser av hullbånd som lagret digital informasjon gjorde sterkt inntrykk på Eirik. Dette banet vei for et naturlig karrierevalg. Han hadde stått på innsiden av informasjonsbehandlingen. På innsiden av en datamaskin i sin spede begynnelse.

 • AVAN

Britt Liljeblad

Business Controller


"Man kan sette ned foten, så lenge det gjøres med et smil."

 

Når det handler om tall og regnskap er det viktig å huske på menneskene bak, og derfor handler arbeidsdagene til Britt om å være tett på kollegaer og prosesser. For at hun skal gjøre en god jobb vil hun forstå både bedriften og menneskene som jobber der, og etter over tretti år i konsulentbransjen har hun et trygt blikk for hvordan man best går frem. Britt har et utpreget godt øye for økonomien og hva man har av muligheter, men vet også viktigheten av å spre glede og positivitet.

 • AVAN

André Torkildsbyen

Senior Solution Architect


"Se menneskene du jobber med og verdien i den enkelte."

 

André mener det er viktig å få i gang en god dialog med en gang man starter et nytt prosjekt. Når man skal jobbe med nye mennesker må man avdekke de ulike behovene, forventningene og erfaringene for å kunne komme i posisjon til å tolke situasjoner og ivareta en god kommunikasjon. Med spisskompetanse i sikkerhet og mobilitet, og en evne til arbeide med overordnet utviklingsansvar og samtidig gå dypt inn i det tekniske for å lage løsninger, er han ikke fremmed for å dele sine perspektiver og ideer og mener man aldri skal slutte å by på seg selv.

 • AVAN